Cookie Policy

LAATST HERZIEN IN MEI 2022

1. WIE ZIJN WE?

COOKIEBELEID 50 KOFFIES

  1. 1.1.  Welkom op het Cookiebeleid van 50 Koffies BV (“Cookiebeleid"), een onderneming opgericht onder Belgisch recht, met maatschappelijk zetel op Bredabaan 694, 2930 Brasschaat, België en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0764.530.739 (“50 Koffies”, “wij”) en de gebruiker (“Gebruiker”, "u" of "uw") (samen de “Partijen”).
  2. 1.2.  Wij van 50 Koffies bieden een platform aan met allerhande tekstuele-, audio-, videocontent voor onze gebruikers met een focus op educatie, persoonlijke groei met daarnaast ook mogelijkheden tot het interageren met andere gebruikers binnen onze 50 Koffies community ("Platform").
  3. 1.3.  Wij hechten waarde aan uw recht op privacy en stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 ("AVG") en de nationale uitvoeringswetgeving. In dit Cookiebeleid leggen we uit wat cookies zijn, wat de doeleinden ervan zijn en welke cookies we gebruiken. Meer informatie over uw privacy- en gegevensbeschermingsrechten kunt u vinden in het Privacybeleid van 50 Koffies.
  4. 1.4.  Alle begrippen die niet uitdrukkelijk in dit Cookiebeleid zijn gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als in onze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

2. WAT ZIJN COOKIES?

  1. 2.1.  Cookies zijn kleine gegevens of tekstbestanden die vanaf een website worden verzonden en op uw lokale computer worden opgeslagen. Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden opgeslagen; sommige cookies zijn van technische aard (bijvoorbeeld om taalvoorkeuren op te slaan), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die uw gedrag op de website volgen en opslaan om de gebruiker de best mogelijke gebruikerservaring te bieden).
  2. 2.2.  De Belgische wet op de elektronische communicatie (uitvoering van de Telecommunicatiewet) bevat enkele bepalingen met betrekking tot cookies en het gebruik daarvan op websites. De Belgische implementatie is afgeleid van de Europese e-Privacyrichtlijn. Deze richtlijn houdt in dat elke EU- lidstaat een zekere beoordelingsmarge heeft met betrekking tot de cookiewetgeving.

3. WAT ZIJN DE DOELEINDEN COOKIES?

  1. 3.1.  50 Koffies wil de gebruiker zo goed mogelijk informeren over deze nieuwe wetgeving en over de cookies die zij gebruikt. Cookies zijn voor ons essentieel om elk bezoek aan de website te optimaliseren. Zo onthouden cookies elke technische keuze die de gebruiker heeft gemaakt (bijv. keuzes met betrekking tot taal, nieuwsbrief, etc.) en helpen ze de gebruiker alle relevante diensten en suggesties aan te bieden. De cookies met hun verschillende doeleinden worden meer in detail beschreven in artikel 4 van dit Cookiebeleid.
  2. 3.2.  Indien u onze website wenst te bezoeken, is het aanbevolen om cookies toe te laten. Indien u dit liever niet wenst, kunt u cookies uitschakelen door de browserinstellingen te wijzigen.

4. WELKE COOKIES GEBRUIKT 50 KOFFIES?

  1. 4.1.  Om onze website te bezoeken, is het aanbevolen om cookies op uw computer, tablet of mobiele telefoon in te schakelen. Zonder ingeschakelde cookies kan 50 Koffies geen optimaal gebruik van onze website garanderen.
  2. 4.2.  50 Koffies maakt gebruik van sessie-, voorkeur-, beveiligings- en tracking cookies. Sessiecookies worden gebruikt om ons Platform te laten functioneren. Voorkeurscookies worden gebruikt om uw voorkeuren en diverse instellingen te onthouden. Beveiligingscookies worden gebruikt voor beveiligingsdoeleinden en analytische cookies worden gebruikt voor het samenstellen van statistieken over het aantal bezoekers, onze meest populaire webpagina's, enz.


5. LIJST VAN COOKIES

user_utm_source, user_utm_medium, user_utm_term, user_utm_content and user_utm_campaign

• Aanbieder: Uscreen
• Vervaldatum: Verloopt bij uitloggen (einde van de sessie), maar de gegevens worden bewaard totdat het account van de gebruiker wordt verwijderd.

user_referrer en referrer
• Beschrijving: beide verwijzen naar hetzelfde item. Het volgt de website waar de klant vandaan komt
• Aanbieder: Uscreen
• Vervaldatum: Verloopt bij uitloggen (einde van de sessie), maar de gegevens worden bewaard totdat het account van de gebruiker wordt verwijderd.

Gelieerde
• Beschrijving: als u een partnerintegratietool (belonend of verwijzing) gebruikt, zal deze aangeven welke partner verbonden moet zijn met de websessie/verkoop.
• Aanbieder: Uscreen
• Vervaldatum: Verloopt bij uitloggen (einde van de sessie), maar de gegevens worden bewaard totdat het account van de gebruiker wordt verwijderd. Deze gegevens worden ook gedeeld met de aangesloten aanbieder

Landcode
• Beschrijving: Code van het land van de eindgebruiker, gebruikt voor btw-doeleinden
• Aanbieder: Uscreen
• Vervaldatum: Verloopt bij uitloggen (einde van de sessie), maar de gegevens worden bewaard totdat het account van de gebruiker wordt verwijderd.

IP adres
• Beschrijving: Verzamelt het IP-adres van de eindgebruiker
• Aanbieder: Uscreen
• Vervaldatum: Verloopt bij uitloggen (einde van de sessie), maar de gegevens worden bewaard totdat het account van de gebruiker wordt verwijderd.

Tussenpersoon
• Beschrijving: gegevens over het apparaat en de webbrowserversies die door de eindgebruiker worden gebruikt
• Aanbieder: Uscreen
• Vervaldatum: Verloopt bij uitloggen (einde van de sessie)

Begon bij
• Beschrijving: Tijdstempel voor het begin van de cookies-websessie • Aanbieder: Uscreen
• Vervaldatum: Verloopt bij uitloggen (einde van de sessie)

Begonnen
• Beschrijving: Cookies-websessie wordt geïnitialiseerd, vereist om de andere essentiële cookies te laden
• Aanbieder: Uscreen
• Vervaldatum: Verloopt bij uitloggen (einde van de sessie)

_uscreen2_session
• Beschrijving: deze cookie is het token van de inlogsessie en wordt gebruikt om de sessie van de gebruiker te beheren bij het wisselen tussen pagina's.
• Aanbieder: Uscreen
• Vervaldatum: Verloopt bij uitloggen (einde van de sessie)

JSESSIONID
• Beschrijving: de cookie slaat een sessie-ID op zodat onze infrastructuurmonitor de sessies voor onze webtoepassing kan tellen. Het wordt verwijderd wanneer de browser wordt gesloten.
• Aanbieder: derde partij, NewRelic.com
• Vervaldatum: verloopt bij uitloggen (einde van de sessie)

6. ONS CONTACTEREN
6.1. Als u vragen heeft over ons Cookiebeleid, kunt u contact met ons opnemen via info@50koffies.be